Ըստ տեղամասերի ընտրությունների նախնական արդյունքներին ծանոթանալու համար խնդրում ենք սեղմել այստեղ:

Advertisements
Posted by: yerevanelections | June 1, 2009

Preliminary results of the Yerevan Council Elections

According to the preliminary results of the Yerevan Council elections published by the CEC of RA only 2 political parties and 1 party alliance overcome threshold for the Yerevan Council elections defined by the Electoral Code.

According to those results votes have been allocated in the following way:

 1. Republican Party of Armenia – 46%,
 2. Prosperous Armenia Party – 22%,
 3. “Armenian National Congress” party alliance.

According to the formula defined by the Electoral Code and preliminary results Republican party will receive 35 seats in the Yerevan Council, Prosperous Armenia – 17 seats and “Armenian National Congress” party alliance – 13 seats.

To see the CEC protocol on th preliminary results of the Yerevan Council elections please click here.

Համաձայն ՀՀ ԿԸՀ հրապարակած նախնական արդյունքների ընդամենը 2 կուսակցություն և 1 կուսակցությունների դաշինք է հաղթահարել Երևանի ավագանու ընտրությունների համար սահմանվածծ ստորին շեմը:

Համաձայն այդ տվյալների ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ`

 1. Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցություն` 46%,
 2. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն` 22%,
 3. “Հայ Ազգային Կոնգրես” նախընտրական դաշինք` 17%:

Համաձայն Ընտրական օրենսգրքում սահմանված բանաձևի և ընտրությունների նախնական արդյունքների Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը կստանա 35 տեղ Երևանի ավագանում, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը` 17 տեղ, “Հայ Ազգային Կոնգրես” նախընտրական դաշինքը` 13 տեղ:

ՀՀ ԿԸՀ Երևանի ավագանու ընտրությունների նախնական արդյունքների վերաբերյալ հապարակած արձանագրությանը ծանոթանալու համար խնդրում ենք սեղմել այստեղ:

Posted by: yerevanelections | May 29, 2009

Yerevan Council elections: Voting Procedure

Step 1 – Registration

 • Present your ID document (Passport, Form N 9 and in case of military officers military certificate) at Registration desk,
 • After your name is found in the voter list and your data is registered you should sign next to them:

Attention:

 • If you’re a conscript soldier you’re not eligible to vote,
 • The registering person should also sign next to your signature,
 • If you are not able to sign by yourself, you can apply for other citizen’s help, with the exception of electoral commission members and proxies.

Step 2 – Receiving ballots and voting envelopes

 • Receive one ballot and one voting envelope

Attention:

 • On the ballots should not be any marks other than the three signatures of the commission’s members on the backside.

Step 3 – In the voting booth

 • Your vote is valid only if you put this mark [V]

Attention:

 • Make only one mark [V] on the ballot,
 • If you think you’ve marked the ballot incorrectly, apply to the chairman of the commission to get a new ballot,
 • Fold the ballot after marking [V] on the ballot,
 • Put the ballot into voting envelope.

If you can’t mark the ballot by yourself, inform the chairman of the commission and then invite another person, who is not a candidate‘s proxy

Step 4 – By the ballot box

 • Here voting envelope will get stamped,
 • Put voting envelope into the ballot box, when the person responsible for the ballot box will open the slots of the ballot box,
 • Leave the precinct center as soon as you deposit the envelope in the ballot box.

Step 1 – Registration

P Present your ID document at Registration desk

P After your name is found in the voter list and your data is registered you should sign next to them

Attention:

P The registering person should also sign next to your signatures

If you are not able to sign by yourself, you can apply for other citizen’s help, with the exception of electoral commission members and proxies

Step 2 – Receiving ballots and voting envelopes

P Receive one ballot and one voting envelope

Attention:

P On the ballots should not be any marks other than the three signatures of the commissions’ members on the backside.

Step 3 – In the voting booth

P Your vote is valid only if you put this mark [V]

Attention:

P Make only one mark [V] on the ballot

P If you think you’ve marked the ballot incorrectly, apply to the chairman of the commission to get a new ballot

P Fold the ballot after marking [V] on the ballot

P Put the ballot into voting envelope

If you can’t mark the ballot by yourself, inform the chairman of the commission and then invite another person, who is not a candidate‘s proxy

Step 4 – By the ballot box

P Here last page of your ID document will be stamped

P Then, voting envelope will get stamped

P Put voting envelope into the ballot box, when the person responsible for the ballot boxes will open the slots of the ballot boxes

P Leave the precinct center as soon as you deposit the envelope in the ballot box

Քայլ 1 – Գրանցում

 • Գրանցման սեղանի մոտ ներկայացրու անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, 9-րդ ձև, պայմանագրային զինծառայողների համար զինվորական վկայական),
 • Քո անունը ընտրողների ցուցակում գտնելուց և տվյալները լրացնելուց հետո ստորագրիր դրանց դիմաց:

Ուշադրություն`

 • Եթե դու ժամկետային զինծառայող ես դու քվեարկելու իրավունք չունես,
 • Գրանցողը նույնպես պետք է ստորագրի քո ստորագրության կողքին,
 • Եթե չես կարող ստորագրել ինքնուրույն, ապա դիմիր մեկ այլ քաղաքացու, որը չպետք է լինի հանձնաժողովի անդամ կամ թեկնածուի վստահված անձ:

Քայլ 2- Քվեաթերթիկի և քվեարկության ծրարի ստանալը

 • Ստացիր մեկ քվեաթերթիկ և մեկ քվեարկության ծրար,

Ուշադրություն`

 • Քվեաթերթիկի վրա չպետք է լինի որևէ նշում, բացի քվեաթերթիկի հակառակ կողմի վրա հանձնաժողովի 3 անդամների ստորագրություններից:

Քայլ 3- Քվեարկության խցիկում

 • Քո նախընտրած թեկնածուի նշագրման վանդակում դիր այս նշանը [V]:

Ուշադրություն`

 • Քվեաթերթիկի վրա պետք է լինի միայն մեկ նշում [V],
 • Եթե կարծում ես, որ քվեաթերթիկը սխալ ես լրացրել, ապա դիմիր հանձնաժողովի նախագահին` նոր քվեաթերթիկ ստանալու համար,
 • Այս նշումը [V] կատարելուց հետո ծալիր քվեաթերթիկը,
 • Տեղադրիր այն քվեարկության ծրարի մեջ:

Եթե չես կարող ինքնուրույն լրացնել քվեաթերիկը, դիմիր հանձնաժողովի նախագահին և քվեախցիկ հրավիրիր մեկ այլ քաղաքացու, որը չպետք է լինի թեկնածուի վստահված անձ:

Քայլ 4- Քվեատուփի մոտ

 • Այստեղ կկնքվի քվեարկության ծրարը,
 • Գցիր քվեարկության ծրարը քվեատուփի մեջ, երբ քվեատուփի համար պատասխանատու անձը կբացի քվեատուփի ճեղքը,
 • Քվեարկության ծրարը քվեատուփի մեջ գցելուց հետո դուրս արի տեղամասային կենտրոնից:
Posted by: yerevanelections | May 25, 2009

Form N 9 as a document replacing your pasport

Before voting you must submit your ID at the registration desk in order to be registered, receive ballot paper and voting envelope and vote.

According to the point 3 of the article 55 of the Electoral Code of RA passport, document replacing passport and in case of military officers also military certificate shall be considered as IDs.

The Form N 9 is a document replacing passport, which is granted and sealed by the Police, and with which the voter can vote without presenting a passport.

Քվեարկելուց առաջ Դուք պարտավոր եք մոտենալ տեղամասային կենտրոնում ընտրողների գրանցման համար նախատեսված սեղանին և ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ` գրանցվելու, քվեաթերթիկ և քվեարկության ծրար ստանալու և քվեարկելու համար:

Համաձայն ՀՀ Ընտրական Օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 3-րդ կետի անձը հաստատող փաստաթուղթ են հանդիսանում անձնագիրը, անձնագրին փոխարինող փաստաթուղթը, զինվորական սպաների և ենթասպաների համար` նաև զինվորական վկայականները:

Անձնագրին փոխարինող փաստաթուղթ է հանդիսանում 9-րդ ձևը, որը տրամադրոււմ և կնքում է ոստիկանությունը և որով  քաղաքացիները կարող են քվեարկել առանց անձնագիրը ներկայացնելու:

Posted by: yerevanelections | May 25, 2009

Final list of local observation NGOs

On May 21 the Central Electoral Commission of RA published the final list of local NGOs observing the elections of the Yerevan Council:

 1. Center of Parliamentarism of Armenia – 20 observers,
 2. “Freedom and Democracy” NGO – 3 observers,
 3. “It’s Your Choice” NGO – 900 observers,
 4. “Transparency International” NGO – 52 observers,
 5. “Center for Community Dialogue and Initiative” (CCDI) NGO – 13 observers,
 6. “Free Society Institute” NGO – 501 observers,
 7. “Free Hayk” benevolent NGO – 78 observers,
 8. “Paros” Center for educational and cultural development of people with disabilities” NGO – 38 observers,
 9. “Justice and Right” NGO – 243 observers,
 10. “Unison” assistance to people with special needs NGO – 96 observers,
 11. “Armenian Association for Conflict and Peace Research” NGO – 216 observers,
 12. “HIV/AID Preventing Union” NGO – 197 observers,
 13. “Open Society” promotion to democracy NGO – 440 observers,
 14. “Nor-Nork Community Development Center” NGO – 263 observers,
 15. “AYB center for legal and community assistance” NGO – 241 observers,
 16. “Nor-Nork students’ association” NGO – 157 observers,
 17. “Erebuni” center for community development NGO – 265 observers,
 18. “Republican center for scientific and creative development” NGO – 227 observers,
 19. “Haghartsin” youth center NGO – 440 observers,
 20. “Armenian committee of Helsinki Civil Assembly” NGO – 11 observers,
 21. “Youth for democracy” NGO – 14 observers.
 22. “Helsinki Committee of Armenia” NGO – 14 observers,
 23. “AVET” educational and advisory NGO – 100 observers,
 24. “Armenian PR Association” NGO – 50 observers,
 25. “Federation of Youth Clubs” NGO – 55 observers,
 26. “Youth Parliament” NGO – 86 observers,
 27. “Against legal intimidations” NGO – 24 observers,
 28. “Helsinki Association” NGO – 35 observers,
 29. “Will of Youth” NGO – 39 observers.

To remind, May 21 was the deadline for registration of observation NGOs.

The information was taken from the web-site of the CEC of Armenia.

Մայիսի 21-ին ՀՀ Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովը հրապարակել է են Երևանի ավագանու ընտրությունների դիտորդություն իրականացնող տեղական կազմակերպություններ, որոնք են`

 1. Հայաստանի Պառլամենտարիզմի կենտրոն – 20 դիտորդ,
 2. “Ազատություն և ժողովրդավարություն” ՀԿ – 3 դիտորդ,
 3. “Ընտրությունը քոնն է” ՀԿ – 900 դիտորդ,
 4. “Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ” ՀԿ – 52 դիտորդ,
 5. “Հասարակական երկխոսությունների և նախաձեռնությունների կենտրոն” ՀԿ – 13 դիտորդ,
 6. “Ազատ հասարակության ինստիտուտ” ՀԿ – 501 դիտորդ,
 7. “Ազատ Հայք” բարեգործական ՀԿ – 78 դիտորդ,
 8. “Հաշմանդամների “Փարոս” կրթության և մշակույթի զարգացման կենտրոն” ՀԿ – 38 դիտորդ,
 9. “Արդարություն և իրավունք” ՀԿ – 243 դիտորդ,
 10. Հատուկ կարիքներով մարդկանց աջակցության “Ունիսոն” կենտրոն ՀԿ – 96 դիտորդ,
 11. “Հակամարտությունների և խաղաղության հետազոտման հայկական ասոցիացիա” ՀԿ – 216 դիտորդ,
 12. “ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման միավորում” ՀԿ – 197 դիտորդ,
 13. “Բաց հասարակություն” ժողովրդավարության աջակցության ՀԿ – 440 դիտորդ,
 14. “Նոր-Նորքի համայնքային զարգացման կենտրոն” ՀԿ – 263 դիտորդ,
 15. “ԱՅԲ իրավական և համայնքային աջակցության կենտրոն” ՀԿ – 241 դիտորդ,
 16. “Նոր-Նորքի ուսանողական ասոցիացիա” ՀԿ – 157 դիտորդ,
 17. “Էրեբունի” համայնքների զարգացման կենտրոն ՀԿ – 265 դիտորդ,
 18. “Գիտակրթական և ստեղծագործական զարգացման հանրապետական կենտրոն” ՀԿ – 227 դիտորդ,
 19. “Հաղարծին” երիտասարդական ՀԿ – 440 դիտորդ,
 20. “Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի հայկական կոմիտե” ՀԿ – 11 դիտորդ,
 21. “Երիտասարդություն հանուն ժողովրդավարության” ՀԿ – 14 դիտորդ,
 22. “Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե” ՀԿ – 125 դիտորդ,
 23. “ԱՎԵՏ” կրթախորհրդատվական ՀԿ – 100 դիտորդ,
 24. “Հայկական Փի Ար Ասոցիացիա” ՀԿ – 50 դիտորդ,
 25. “Երիտասարդական ակումբների դաշնություն” ՀԿ – 55 դիտորդ,
 26. “Երիտասարդական խորհրդարան” ՀԿ – 86 դիտորդ,
 27. “Ընդդեմ իրավական կամայականության” ՀԿ – 24 դիտորդ,
 28. “Հելսինկյան Ասոցիացիա” ՀԿ- 35 դիտորդ,
 29. “Երիտասարդության կամք” ՀԿ – 39 դիտորդ:

Հիշեցնենք, որ մայիսի 21-ը դիտորդություն իրականանացնող կազմակերպությունների գրանցման վերջնաժամկետն էր:

Տեղեկությունները վերցված են ՀՀ ԿԸՀ կայքէջից:

According to the point 3 of the Article 22 of the Electoral Code when publishing results of sociological surveys on the ratings of candidates and parties (party alliances) organizations publishing such results shall be required to specify the name of the organization that has conducted the survey, the timing of the survey, the number of respondents, the sample type, the data collection method and location, the exact wording of the question, the statistical estimate of the possible margin of error (%), as well as who has commissioned the survey, and who has financed the publication of its results.

Publication of results of sociological surveys on the ratings of candidates and parties (party alliances) during seven days preceding the voting day, including until 8:00 pm on the voting day, shall be prohibited.

And according to the point 2 of the article 23 of the same Code announcing the results of exit polls until the end of the voting shall be prohibited.

Older Posts »

Categories