Posted by: yerevanelections | May 25, 2009

Դիտորդություն իրականացնող կազմակերպությունների վերջնական ցանկը

Մայիսի 21-ին ՀՀ Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովը հրապարակել է են Երևանի ավագանու ընտրությունների դիտորդություն իրականացնող տեղական կազմակերպություններ, որոնք են`

 1. Հայաստանի Պառլամենտարիզմի կենտրոն – 20 դիտորդ,
 2. “Ազատություն և ժողովրդավարություն” ՀԿ – 3 դիտորդ,
 3. “Ընտրությունը քոնն է” ՀԿ – 900 դիտորդ,
 4. “Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ” ՀԿ – 52 դիտորդ,
 5. “Հասարակական երկխոսությունների և նախաձեռնությունների կենտրոն” ՀԿ – 13 դիտորդ,
 6. “Ազատ հասարակության ինստիտուտ” ՀԿ – 501 դիտորդ,
 7. “Ազատ Հայք” բարեգործական ՀԿ – 78 դիտորդ,
 8. “Հաշմանդամների “Փարոս” կրթության և մշակույթի զարգացման կենտրոն” ՀԿ – 38 դիտորդ,
 9. “Արդարություն և իրավունք” ՀԿ – 243 դիտորդ,
 10. Հատուկ կարիքներով մարդկանց աջակցության “Ունիսոն” կենտրոն ՀԿ – 96 դիտորդ,
 11. “Հակամարտությունների և խաղաղության հետազոտման հայկական ասոցիացիա” ՀԿ – 216 դիտորդ,
 12. “ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման միավորում” ՀԿ – 197 դիտորդ,
 13. “Բաց հասարակություն” ժողովրդավարության աջակցության ՀԿ – 440 դիտորդ,
 14. “Նոր-Նորքի համայնքային զարգացման կենտրոն” ՀԿ – 263 դիտորդ,
 15. “ԱՅԲ իրավական և համայնքային աջակցության կենտրոն” ՀԿ – 241 դիտորդ,
 16. “Նոր-Նորքի ուսանողական ասոցիացիա” ՀԿ – 157 դիտորդ,
 17. “Էրեբունի” համայնքների զարգացման կենտրոն ՀԿ – 265 դիտորդ,
 18. “Գիտակրթական և ստեղծագործական զարգացման հանրապետական կենտրոն” ՀԿ – 227 դիտորդ,
 19. “Հաղարծին” երիտասարդական ՀԿ – 440 դիտորդ,
 20. “Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի հայկական կոմիտե” ՀԿ – 11 դիտորդ,
 21. “Երիտասարդություն հանուն ժողովրդավարության” ՀԿ – 14 դիտորդ,
 22. “Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե” ՀԿ – 125 դիտորդ,
 23. “ԱՎԵՏ” կրթախորհրդատվական ՀԿ – 100 դիտորդ,
 24. “Հայկական Փի Ար Ասոցիացիա” ՀԿ – 50 դիտորդ,
 25. “Երիտասարդական ակումբների դաշնություն” ՀԿ – 55 դիտորդ,
 26. “Երիտասարդական խորհրդարան” ՀԿ – 86 դիտորդ,
 27. “Ընդդեմ իրավական կամայականության” ՀԿ – 24 դիտորդ,
 28. “Հելսինկյան Ասոցիացիա” ՀԿ- 35 դիտորդ,
 29. “Երիտասարդության կամք” ՀԿ – 39 դիտորդ:

Հիշեցնենք, որ մայիսի 21-ը դիտորդություն իրականանացնող կազմակերպությունների գրանցման վերջնաժամկետն էր:

Տեղեկությունները վերցված են ՀՀ ԿԸՀ կայքէջից:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: