Posted by: yerevanelections | May 25, 2009

9-րդ ձևը որպես անձնագրին փոխարինող փաստաթուղթ

Քվեարկելուց առաջ Դուք պարտավոր եք մոտենալ տեղամասային կենտրոնում ընտրողների գրանցման համար նախատեսված սեղանին և ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ` գրանցվելու, քվեաթերթիկ և քվեարկության ծրար ստանալու և քվեարկելու համար:

Համաձայն ՀՀ Ընտրական Օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 3-րդ կետի անձը հաստատող փաստաթուղթ են հանդիսանում անձնագիրը, անձնագրին փոխարինող փաստաթուղթը, զինվորական սպաների և ենթասպաների համար` նաև զինվորական վկայականները:

Անձնագրին փոխարինող փաստաթուղթ է հանդիսանում 9-րդ ձևը, որը տրամադրոււմ և կնքում է ոստիկանությունը և որով  քաղաքացիները կարող են քվեարկել առանց անձնագիրը ներկայացնելու:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: